Đam mê giảng dạy

Đam mê giảng dạy

Đam mê với giảng dạy và nỗ lực tìm ra phương pháp mới để giúp học viên phát triển kỹ năng phát âm. Hiểu và hỗ trợ học viên tìm hiểu điểm mạnh/điểm yếu của học sinh từ đó cá nhân hoá lộ trình học dựa trên chương trình chuẩn quốc tế.

Minimum 4 characters
Contact Me on Zalo