Hiệu quả

Là những giáo viên nước ngoài được đào tạo về chuyên môn giảng dạy và có kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến, các giáo viên nước ngoài tại EHS sẽ giúp bạn nhanh chóng tự tin nói tiếng Anh và giao tiếp với người nước ngoài.

 

Minimum 4 characters
Contact Me on Zalo