Phương pháp học

Phương pháp học truyền thống?

Hạn chế của phương pháp học tiếng anh truyền thống:

(1) Phương pháp học tiếng Anh truyền thống không hiệu quả.

(2)  Học tiếng Anh nhiều năm nhưng chưa tự tin giao tiếp.

(3) Lớp học truyền thống quá đông và không theo kịp chương trình.

(4) Quá bận rộn và tốn thời gian cho việc tới các trung tâm tiếng Anh.

(1) 82%
(2) 90%
(3) 86%
(4) 80%
Learning Engslish by Speaking

Phương pháp học LEBS

0%
Lộ trình học tập được thiết kế dành riêng cho bạn
0%
Hỗ trợ liên tục bởi các giáo viên nước ngoài có chuyên môn
0%
Theo dõi được sự tiến bộ
Cách duy nhất & nhanh nhất để bạn đánh giá được hiệu quả đó là Học qua Thực hành Kỹ năng nói theo đúng lộ trình chuyên biệt.
Đây là phương pháp học tại English HomeSchool!
  • Lộ trình học tập được thiết kế dành riêng cho bạn dựa trên trình độ, năng lực và mục tiêu học tập của bạn. Tại EHS, chúng tôi hiểu mỗi học sinh đều có những điểm yếu khác nhau và mục tiêu khác nhau. Phương pháp học tiếng Anh dựa trên kỹ năng nói (Speaking based method) với nội dung học tập sẽ được thiết kế riêng và điều chỉnh phù hợp với xuất phát điểm và nhu cầu học tập của mỗi học sinh. Trung tâm của buổi học chính là bạn.
  • Hỗ trợ liên tục bởi các  giáo viên nước ngoài có chuyên môn. Cùng với giáo trình học được cá nhân hoá, các giáo viên nước ngoài có chuyên môn sẽ giúp bạn học các chủ đề, phần kỹ năng mà bạn cần hoặc còn yếu hoặc theo yêu cầu.
  • Theo dõi được sự tiến bộ: Hệ thống quản lý chặt chẽ giúp bạn theo dõi, và đánh giá được kết quả học tập như mục tiêu đã đặt ra.
Minimum 4 characters
Contact Me on Zalo