Monthly Archives: February 2020

Hiểu về tâm lý trẻ khi học tiếng Anh

Hiểu về tâm lý trẻ khi học tiếng Anh

Theo những nghiên cứu gần đây của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới, việc học ngoại ngữ của trẻ thường mang tính vô thức và tự nhiên, bao gồm các hình thức sau: Sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ Khi ở lớp học, trẻ có thiên hướng sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bởi đó là…

Continue Reading

Minimum 4 characters
Contact Me on Zalo